Mithrie - sepanduk Berita Permainan
๐Ÿ  Laman Utama | | |
MENGIKUTI

Dasar Privasi untuk mithrie.com - Mithrie

Terakhir Dikemas kini: Mei 03, 2024

Dasar Privasi ini menjelaskan dasar dan prosedur kami mengenai pengumpulan, penggunaan dan pengungkapan maklumat Anda ketika Anda menggunakan Layanan dan memberitahu Anda tentang hak privasi Anda dan bagaimana undang-undang melindungi Anda.

Kami menggunakan data Peribadi Anda untuk menyediakan dan meningkatkan Perkhidmatan. Dengan menggunakan Perkhidmatan, Anda menyetujui pengumpulan dan penggunaan maklumat sesuai dengan Dasar Privasi ini.

Tafsiran dan Definisi

Tafsiran

Kata-kata yang huruf awalnya ditulis dengan huruf besar mempunyai makna yang ditentukan dalam keadaan berikut. Definisi berikut mesti mempunyai makna yang sama tanpa mengira sama ada ia muncul dalam bentuk tunggal atau jamak.

Definisi

Untuk tujuan Dasar Privasi ini:

Mengumpulkan dan Menggunakan Data Peribadi Anda

Jenis Data yang Dikumpul

Data peribadi

Semasa menggunakan Perkhidmatan Kami, Kami mungkin meminta Anda memberikan Kami maklumat peribadi tertentu yang dapat digunakan untuk menghubungi atau mengenali Anda. Maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

Data Penggunaan

Data Penggunaan dikumpulkan secara automatik semasa menggunakan Perkhidmatan.

Data Penggunaan mungkin termasuk maklumat seperti alamat Protokol Internet Peranti Anda (cth alamat IP), jenis penyemak imbas, versi penyemak imbas, halaman Perkhidmatan kami yang Anda lawati, masa dan tarikh lawatan Anda, masa yang dihabiskan pada halaman tersebut, peranti unik pengecam dan data diagnostik lain.

Apabila Anda mengakses Perkhidmatan dengan atau melalui peranti mudah alih, Kami dapat mengumpulkan maklumat tertentu secara automatik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, jenis peranti mudah alih yang Anda gunakan, ID unik peranti mudah alih anda, alamat IP peranti mudah alih Anda, telefon bimbit Anda sistem operasi, jenis penyemak imbas Internet mudah alih yang anda gunakan, pengecam peranti unik dan data diagnostik lain.

Kami juga dapat mengumpulkan maklumat yang dikirimkan oleh penyemak imbas anda setiap kali Anda mengunjungi Perkhidmatan kami atau ketika Anda mengakses Perkhidmatan dengan atau melalui peranti mudah alih.

Teknologi Penjejakan dan Kuki

Kami menggunakan Cookies dan teknologi penjejakan yang serupa untuk mengesan aktiviti di Perkhidmatan Kami dan menyimpan maklumat tertentu. Teknologi pelacakan yang digunakan adalah suar, tag, dan skrip untuk mengumpulkan dan melacak maklumat dan untuk meningkatkan dan menganalisis Perkhidmatan Kami. Teknologi yang kami gunakan mungkin merangkumi:

Kuki boleh menjadi Kuki "Berterusan" atau "Sesi". Kuki Berterusan kekal pada komputer peribadi atau peranti mudah alih Anda apabila Anda pergi ke luar talian, manakala Kuki Sesi dipadamkan sebaik sahaja Anda menutup pelayar web Anda. Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang kuki di laman web TermsFeed artikel.

Kami menggunakan Kuki Sesi dan Kegigihan untuk tujuan yang dinyatakan di bawah:

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai kuki yang kami gunakan dan pilihan anda mengenai kuki, sila kunjungi Dasar Kuki kami atau bahagian Kuki di Dasar Privasi kami.

Penggunaan Data Peribadi Anda

Syarikat boleh menggunakan Data Peribadi untuk tujuan berikut:

Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dalam situasi berikut:

Penyimpanan Data Peribadi Anda

Syarikat akan menyimpan Data Peribadi anda hanya selama yang diperlukan untuk tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini. Kami akan menyimpan dan menggunakan Data Peribadi Anda sejauh yang diperlukan untuk mematuhi kewajiban undang-undang kami (misalnya, jika kami diminta untuk menyimpan data anda untuk mematuhi undang-undang yang berlaku), menyelesaikan pertikaian, dan menguatkuasakan perjanjian dan polisi undang-undang kami.

Syarikat juga akan menyimpan Data Penggunaan untuk tujuan analisis dalaman. Data Penggunaan umumnya disimpan untuk jangka waktu yang lebih pendek, kecuali apabila data ini digunakan untuk memperkuat keselamatan atau untuk meningkatkan fungsi Perkhidmatan Kami, atau Kami secara hukum wajib menyimpan data ini untuk jangka waktu yang lebih lama.

Pemindahan Data Peribadi Anda

Maklumat anda, termasuk Data Peribadi, diproses di pejabat operasi Syarikat dan di mana-mana tempat lain di mana pihak yang terlibat dalam pemprosesan berada. Ini bermakna maklumat ini boleh dipindahkan ke โ€” dan diselenggarakan pada โ€” komputer yang terletak di luar negeri, wilayah, negara atau bidang kuasa kerajaan yang lain di mana undang-undang perlindungan data mungkin berbeza daripada bidang kuasa Anda.

Persetujuan anda untuk Polisi Privasi ini diikuti oleh Penyerahan maklumat anda mewakili persetujuan anda untuk pemindahan tersebut.

Syarikat akan mengambil semua langkah yang sewajarnya diperlukan untuk memastikan bahawa data Anda dilayan dengan selamat dan sesuai dengan Dasar Privasi ini dan tidak akan dilakukan pemindahan Data Peribadi Anda ke organisasi atau negara melainkan ada kawalan yang memadai termasuk keselamatan Data dan maklumat peribadi anda yang lain.

Pendedahan Data Peribadi Anda

Urus Niaga Perniagaan

Sekiranya Syarikat terlibat dalam penggabungan, pemerolehan atau penjualan aset, Data Peribadi Anda mungkin dipindahkan. Kami akan memberikan notis sebelum Data Peribadi anda dipindahkan dan tunduk pada Dasar Privasi yang berbeza.

Penguatkuasaan undang-undang

Dalam keadaan tertentu, Syarikat mungkin diminta untuk mengungkapkan Data Peribadi Anda jika diminta untuk melakukannya oleh undang-undang atau sebagai tindak balas kepada permintaan yang sah oleh pihak berkuasa awam (misalnya mahkamah atau agensi pemerintah).

Keperluan undang-undang lain

Syarikat boleh mendedahkan Data Peribadi Anda dengan niat baik bahawa tindakan sedemikian diperlukan untuk:

Keselamatan Data Peribadi Anda

Keselamatan Data Peribadi Anda penting bagi Kami, tetapi ingat bahawa tidak ada kaedah penghantaran melalui Internet, atau kaedah penyimpanan elektronik 100% selamat. Walaupun kami berusaha menggunakan kaedah yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Data Peribadi Anda, Kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.

Maklumat terperinci mengenai Pemprosesan Data Peribadi Anda

Pembekal Perkhidmatan yang Kami gunakan mungkin mempunyai akses kepada Data Peribadi Anda. Vendor pihak ketiga ini mengumpul, menyimpan, menggunakan, memproses dan memindahkan maklumat tentang aktiviti Anda pada Perkhidmatan Kami mengikut Dasar Privasi mereka.

Analisis

Kami mungkin menggunakan penyedia Perkhidmatan pihak ketiga untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami.

Pengiklanan

Kami mungkin menggunakan Pembekal Perkhidmatan untuk memaparkan iklan kepada Anda untuk membantu menyokong dan mengekalkan Perkhidmatan Kami.

Privasi GDPR

Asas Undang-Undang untuk Memproses Data Peribadi di bawah GDPR

Kami boleh memproses Data Peribadi dalam keadaan berikut:

Walau apa pun, Syarikat dengan senang hati akan membantu memperjelas dasar undang-undang khusus yang berlaku untuk pemprosesan, dan khususnya apakah penyediaan Data Peribadi adalah syarat undang-undang atau kontrak, atau syarat yang diperlukan untuk menandatangani kontrak.

Hak Anda di bawah GDPR

Syarikat berjanji untuk menghormati kerahsiaan Data Peribadi Anda dan untuk menjamin Anda dapat menggunakan hak Anda.

Anda mempunyai hak di bawah Dasar Privasi ini, dan oleh undang-undang jika anda berada di EU, untuk:

Menjalankan Hak Perlindungan Data GDPR Anda

Anda boleh menggunakan hak akses, pembetulan, pembatalan dan penentangan Anda dengan menghubungi Kami. Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin meminta Anda untuk mengesahkan identiti Anda sebelum menjawab permintaan tersebut. Jika Anda membuat permintaan, Kami akan cuba sedaya upaya untuk membalas Anda secepat mungkin.

Anda berhak untuk mengadu kepada Pihak Berkuasa Perlindungan Data mengenai pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi Anda dari Kami. Untuk maklumat lebih lanjut, jika Anda berada di Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), sila hubungi pihak berkuasa perlindungan data tempatan anda di EEA.

Facebook Fan Page

Pengawal Data untuk Halaman Peminat Facebook

Syarikat ialah Pengawal Data Data Peribadi Anda yang dikumpul semasa menggunakan Perkhidmatan. Sebagai pengendali Halaman Peminat Facebook: Lawati Halaman Peminat Facebook Mithrie, Syarikat dan pengendali rangkaian sosial Facebook adalah Pengawal Bersama.

Syarikat telah memeterai perjanjian dengan Facebook yang mentakrifkan syarat penggunaan Halaman Peminat Facebook, antara lain. Istilah ini kebanyakannya berdasarkan kepada Syarat Perkhidmatan Facebook: Lihat Syarat Perkhidmatan Facebook

Melawat Dasar Privasi Facebook: Dasar Privasi Facebook untuk maklumat lebih lanjut mengenai bagaimana Facebook menguruskan data Peribadi atau menghubungi Facebook dalam talian, atau melalui mel: Facebook, Inc. ATTN, Operasi Privasi, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Amerika Syarikat.

Facebook Insights

Kami menggunakan fungsi Facebook Insights sehubungan dengan pengoperasian Halaman Peminat Facebook dan berdasarkan GDPR, untuk mendapatkan data statistik tanpa nama tentang pengguna Kami.

Untuk tujuan ini, Facebook meletakkan Kuki pada peranti pengguna yang mengunjungi Halaman Peminat Facebook Kami. Setiap Kuki mengandungi kod pengecam yang unik dan tetap aktif untuk jangka masa dua tahun, kecuali apabila ia dihapuskan sebelum akhir tempoh ini.

Facebook menerima, merekod dan memproses maklumat yang tersimpan dalam Cookie, terutama ketika pengguna mengunjungi perkhidmatan Facebook, perkhidmatan yang disediakan oleh anggota Facebook Fan Page yang lain dan perkhidmatan oleh syarikat lain yang menggunakan perkhidmatan Facebook.

Untuk maklumat lanjut tentang amalan privasi Facebook, sila lawati laman web Dasar Privasi Facebook di sini: Dasar Privasi Facebook

Privasi CCPA

Bahagian notis privasi untuk penduduk California ini menambah maklumat yang terkandung dalam Dasar Privasi Kami dan ia terpakai semata-mata untuk semua pelawat, pengguna dan orang lain yang tinggal di Negeri California.

Kategori Maklumat Peribadi Dikumpul

Kami mengumpul maklumat yang mengenal pasti, berkaitan, menerangkan, merujuk, mampu dikaitkan dengan, atau secara munasabah boleh dikaitkan, secara langsung atau tidak langsung, dengan Pengguna atau Peranti tertentu. Berikut ialah senarai kategori maklumat peribadi yang mungkin kami kumpulkan atau mungkin telah dikumpulkan daripada penduduk California dalam tempoh dua belas (12) bulan yang lalu.

Sila ambil perhatian bahawa kategori dan contoh yang disediakan dalam senarai di bawah adalah yang ditakrifkan dalam CCPA. Ini tidak bermakna bahawa semua contoh kategori maklumat peribadi itu sebenarnya telah Kami kumpulkan, tetapi mencerminkan kepercayaan murni kami sepanjang pengetahuan kami bahawa beberapa maklumat daripada kategori berkenaan mungkin telah dan mungkin telah dikumpulkan. Sebagai contoh, kategori maklumat peribadi tertentu hanya akan dikumpulkan jika Anda memberikan maklumat peribadi tersebut terus kepada Kami.

Di bawah CCPA, maklumat peribadi tidak termasuk:

Sumber Maklumat Peribadi

Kami memperoleh kategori maklumat peribadi yang disenaraikan di atas dari kategori sumber berikut:

Penggunaan Maklumat Peribadi untuk Tujuan Perniagaan atau Tujuan Komersial

Kami mungkin menggunakan atau mendedahkan maklumat peribadi yang Kami kumpulkan untuk "tujuan perniagaan" atau "tujuan komersial" (seperti yang ditakrifkan di bawah CCPA), yang mungkin termasuk contoh berikut:

Sila ambil perhatian bahawa contoh yang diberikan di atas adalah ilustrasi dan tidak bertujuan untuk menjadi menyeluruh. Untuk butiran lanjut tentang cara kami menggunakan maklumat ini, sila rujuk bahagian "Penggunaan Data Peribadi Anda".

Jika Kami memutuskan untuk mengumpul kategori tambahan maklumat peribadi atau menggunakan maklumat peribadi yang Kami kumpulkan untuk tujuan yang berbeza secara material, tidak berkaitan atau tidak serasi, Kami akan mengemas kini Polisi Privasi ini.

Pendedahan Maklumat Peribadi untuk Tujuan Perniagaan atau Tujuan Komersial

Kami mungkin menggunakan atau mendedahkan dan mungkin telah menggunakan atau mendedahkan dalam dua belas (12) bulan terakhir kategori maklumat peribadi berikut untuk tujuan perniagaan atau komersial:

Sila ambil perhatian bahawa kategori yang disenaraikan di atas adalah yang ditakrifkan dalam CCPA. Ini tidak bermakna bahawa semua contoh kategori maklumat peribadi itu sebenarnya telah didedahkan, tetapi mencerminkan kepercayaan suci hati kami sepanjang pengetahuan kami bahawa beberapa maklumat daripada kategori berkenaan mungkin dan mungkin telah didedahkan.

Apabila Kami mendedahkan maklumat peribadi untuk tujuan perniagaan atau tujuan komersial, Kami memasuki kontrak yang menerangkan tujuan tersebut dan memerlukan penerima untuk kedua-duanya merahsiakan maklumat peribadi tersebut dan tidak menggunakannya untuk sebarang tujuan kecuali melaksanakan kontrak.

Penjualan Maklumat Peribadi

Seperti yang ditakrifkan dalam CCPA, "jual" dan "jualan" bermaksud menjual, menyewa, melepaskan, mendedahkan, menyebarkan, menyediakan, memindahkan, atau sebaliknya berkomunikasi secara lisan, bertulis, atau melalui elektronik atau cara lain, maklumat peribadi pengguna oleh perniagaan kepada pihak ketiga untuk pertimbangan yang berharga. Ini bermakna Kami mungkin telah menerima beberapa jenis manfaat sebagai balasan untuk berkongsi maklumat peribadi, tetapi tidak semestinya manfaat kewangan.

Sila ambil perhatian bahawa kategori yang disenaraikan di bawah adalah yang ditakrifkan dalam CCPA. Ini tidak bermakna bahawa semua contoh kategori maklumat peribadi itu sebenarnya telah dijual, tetapi mencerminkan kepercayaan suci hati kami sepanjang pengetahuan kami bahawa sesetengah maklumat daripada kategori berkenaan mungkin dan mungkin telah dikongsi untuk nilai sebagai balasan. .

Kami mungkin menjual dan mungkin telah menjual dalam dua belas (12) bulan terakhir kategori maklumat peribadi berikut:

Perkongsian Maklumat Peribadi

Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi Anda yang dikenal pasti dalam kategori di atas dengan kategori pihak ketiga berikut:

Penjualan Maklumat Peribadi Kanak-Kanak Bawah 16 Tahun

Kami tidak sengaja mengumpul maklumat peribadi daripada kanak-kanak bawah umur 16 tahun melalui Perkhidmatan kami, walaupun tapak web pihak ketiga tertentu yang kami pautkan mungkin berbuat demikian. Laman web pihak ketiga ini mempunyai syarat penggunaan dan dasar privasi mereka sendiri dan kami menggalakkan ibu bapa dan penjaga yang sah untuk memantau penggunaan Internet anak-anak mereka dan mengarahkan anak-anak mereka untuk tidak memberikan maklumat di tapak web lain tanpa kebenaran mereka.

Kami tidak menjual maklumat peribadi Pengguna yang sebenarnya kami tahu berumur kurang daripada 16 tahun, melainkan Kami menerima kebenaran afirmatif ("hak untuk ikut serta") sama ada daripada Pengguna yang berumur antara 13 dan 16 tahun, atau ibu bapa atau penjaga Pengguna yang berumur kurang daripada 13 tahun. Pengguna yang ikut serta dalam penjualan maklumat peribadi boleh menarik diri daripada jualan masa hadapan pada bila-bila masa. Untuk menggunakan hak untuk menarik diri, Anda (atau wakil Anda yang diberi kuasa) boleh mengemukakan permintaan kepada Kami dengan menghubungi Kami.

Jika Anda mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa kanak-kanak di bawah umur 13 (atau 16) telah memberikan Kami maklumat peribadi, sila hubungi Kami dengan butiran yang mencukupi untuk membolehkan Kami memadamkan maklumat tersebut.

Hak Anda di bawah CCPA

CCPA memberikan penduduk California hak khusus mengenai maklumat peribadi mereka. Jika Anda seorang penduduk California, Anda mempunyai hak berikut:

Menjalankan Hak Perlindungan Data CCPA Anda

Untuk melaksanakan mana-mana hak Anda di bawah CCPA, dan jika Anda seorang pemastautin California, Anda boleh menghubungi Kami:

Hanya Anda, atau orang yang berdaftar dengan Setiausaha Negara California yang Anda beri kuasa untuk bertindak bagi pihak Anda, boleh membuat permintaan yang boleh disahkan berkaitan dengan maklumat peribadi Anda.

Permintaan anda kepada Kami mestilah:

Kami tidak boleh menjawab permintaan Anda atau memberikan Anda maklumat yang diperlukan jika Kami tidak dapat:

Kami akan mendedahkan dan menyampaikan maklumat yang diperlukan secara percuma dalam masa 45 hari selepas menerima permintaan anda yang boleh disahkan. Tempoh masa untuk memberikan maklumat yang diperlukan boleh dilanjutkan sekali dengan tambahan 45 hari apabila perlu dan dengan notis awal.

Sebarang pendedahan yang Kami berikan hanya akan meliputi tempoh 12 bulan sebelum penerimaan permintaan yang boleh disahkan.

Untuk permintaan mudah alih data, Kami akan memilih format untuk memberikan maklumat peribadi Anda yang sedia digunakan dan harus membenarkan Anda menghantar maklumat daripada satu entiti kepada entiti lain tanpa halangan.

Jangan Jual Maklumat Peribadi Saya

Anda mempunyai hak untuk menarik diri daripada penjualan maklumat peribadi Anda. Sebaik sahaja Kami menerima dan mengesahkan permintaan pengguna yang boleh disahkan daripada Anda, kami akan berhenti menjual maklumat peribadi Anda. Untuk menggunakan hak Anda untuk memilih keluar, sila hubungi kami.

Pembekal Perkhidmatan yang kami bekerjasama (contohnya, analitis atau rakan kongsi pengiklanan kami) boleh menggunakan teknologi pada Perkhidmatan yang menjual maklumat peribadi seperti yang ditakrifkan oleh undang-undang CCPA. Jika anda ingin menarik diri daripada penggunaan maklumat peribadi Anda untuk tujuan pengiklanan berdasarkan minat dan potensi jualan ini seperti yang ditakrifkan di bawah undang-undang CCPA, anda boleh berbuat demikian dengan mengikut arahan di bawah.

Sila ambil perhatian bahawa mana-mana menarik diri adalah khusus untuk penyemak imbas yang Anda gunakan. Anda mungkin perlu menarik diri pada setiap penyemak imbas yang Anda gunakan.

tapak web

Anda boleh menarik diri daripada menerima iklan yang diperibadikan seperti yang disampaikan oleh Pembekal Perkhidmatan kami dengan mengikut arahan kami yang dibentangkan pada Perkhidmatan:

Pilihan keluar akan meletakkan kuki pada komputer Anda yang unik kepada penyemak imbas yang Anda gunakan untuk menarik diri. Jika anda menukar penyemak imbas atau memadamkan kuki yang disimpan oleh penyemak imbas anda, Anda perlu menarik diri sekali lagi.

Peranti Mudah Alih

Peranti mudah alih anda mungkin memberi Anda keupayaan untuk menarik diri daripada penggunaan maklumat tentang aplikasi yang Anda gunakan untuk menyiarkan kepada Anda iklan yang disasarkan kepada minat Anda:

Anda juga boleh menghentikan pengumpulan maklumat lokasi daripada peranti mudah alih Anda dengan menukar pilihan pada peranti mudah alih Anda.

Dasar "Jangan Jejak" seperti yang Diharuskan oleh California Privacy Protection Act (CalOPPA)

Perkhidmatan kami tidak bertindak balas terhadap isyarat Jangan Jejak.

Walau bagaimanapun, sesetengah tapak web pihak ketiga menjejaki aktiviti penyemakan imbas Anda. Jika Anda melawati tapak web sedemikian, Anda boleh menetapkan keutamaan Anda dalam pelayar web Anda untuk memaklumkan tapak web bahawa Anda tidak mahu dijejaki. Anda boleh mendayakan atau melumpuhkan DNT dengan melawati halaman pilihan atau tetapan pelayar web Anda.

Privasi Kanak-kanak

Perkhidmatan kami tidak menghubungi sesiapa sahaja yang berumur di bawah 13 tahun. Kami tidak sengaja mengumpulkan maklumat yang boleh dikenal pasti dari sesiapa yang berumur di bawah 13 tahun. Sekiranya Anda seorang ibu bapa atau penjaga dan Anda sedar bahawa Anak anda telah memberikan Data Peribadi kepada Kami hubungi Kami. Sekiranya Kami menyedari bahawa Kami telah mengumpulkan Data Peribadi dari sesiapa yang berumur di bawah 13 tahun tanpa pengesahan persetujuan ibu bapa, Kami mengambil langkah untuk membuang maklumat tersebut dari pelayan Kami.

Jika Kami perlu bergantung pada persetujuan sebagai asas undang-undang untuk memproses maklumat Anda dan negara Anda memerlukan persetujuan daripada ibu bapa, Kami mungkin memerlukan kebenaran ibu bapa Anda sebelum Kami mengumpul dan menggunakan maklumat tersebut.

Hak Privasi California Anda (undang-undang Shine the Light California)

Di bawah Kod Sivil California Seksyen 1798 (undang-undang Shine the Light California), penduduk California yang mempunyai hubungan perniagaan yang mantap dengan kami boleh meminta maklumat sekali setahun tentang berkongsi Data Peribadi mereka dengan pihak ketiga untuk tujuan pemasaran langsung pihak ketiga.

Jika anda ingin meminta maklumat lanjut di bawah undang-undang California Shine the Light, dan jika Anda seorang penduduk California, Anda boleh menghubungi Kami menggunakan maklumat hubungan yang diberikan di bawah.

Hak Privasi California untuk Pengguna Kecil (Kod Perniagaan dan Profesion California Seksyen 22581)

Kod Perniagaan dan Profesion California Seksyen 22581 membenarkan penduduk California di bawah umur 18 tahun yang merupakan pengguna berdaftar tapak, perkhidmatan atau aplikasi dalam talian untuk meminta dan mendapatkan pengalihan keluar kandungan atau maklumat yang telah mereka siarkan secara terbuka.

Untuk meminta penghapusan data tersebut, dan jika Anda adalah penduduk California, Anda boleh menghubungi Kami menggunakan maklumat hubungan yang disediakan di bawah, dan memasukkan alamat e-mel yang berkaitan dengan akaun Anda.

Ketahuilah bahawa permintaan anda tidak menjamin penghapusan kandungan atau maklumat yang disiarkan secara dalam talian secara menyeluruh dan bahawa undang-undang mungkin tidak membenarkan atau memerlukan penghapusan dalam keadaan tertentu.

Pautan ke Laman Web Lain

Perkhidmatan Kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan oleh Kami. Jika Anda mengklik pada pautan pihak ketiga, Anda akan diarahkan ke tapak pihak ketiga tersebut. Kami amat menasihati Anda untuk menyemak Dasar Privasi setiap tapak yang Anda lawati.

Kami tidak mempunyai kawalan dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana tapak atau perkhidmatan pihak ketiga.

Perubahan kepada Dasar Privasi ini

Kami mungkin mengemas kini Dasar Privasi Kami dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu anda tentang perubahan dengan menyiarkan Dasar Privasi baru di halaman ini.

Kami akan memberitahu Anda melalui e-mel dan/atau notis penting mengenai Perkhidmatan Kami, sebelum perubahan itu berkuat kuasa dan mengemas kini tarikh "Terakhir dikemas kini" di bahagian atas Dasar Privasi ini.

Anda dinasihatkan untuk menyemak Dasar Privasi ini secara berkala untuk sebarang perubahan. Perubahan kepada Dasar Privasi ini adalah berkesan apabila ia dipaparkan di halaman ini.

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai Dasar Privasi ini, Anda boleh menghubungi kami: